Zvislá zdvíhacia plošina nožnicová NP

Zdvíhacia plošina NP môžu slúžiť na prepravu nákladu s obsluhou alebo bez obsluhy. Inštalácia je možná tak do interiéru ako aj exteriéru.
Viac info

Priehlbeň

  • Hĺbka priehlbne je individuálna, záleží od ložnej plochy plošiny, výšky zdvihu tak aj nosnosti zdvíhacieho zariadenia.

Pohon

  • Je elektrohydraulický, ktorý je bežne umiestený pod plošinou, je možné umiestniť pohonnú jednotku aj mimo plošiny do vytvorenej strojovne kde je k nej jednoduchší prístup.

Výkon motora sa stanovuje na základe požadovanej nosnosti zdvíhacieho zariadenia.

Rýchlosť

  • max. 9 m/min
Ako výrobca vieme prispôsobiť plošinu potrebám zakazníka

Ďalší popis produktu

Možnosť dodávky tohto zdvíhacieho zariadenia je s opláštením alebo bez opláštenia, resp. vloženie do murovanej šachty, ktorá však nie je súčasťou dodávky. Pohon plošiny NP je zabezpečený za pomoci nožnicového mechanizmu. Pre montáž tohto zariadenia je potrebné vyhotovenie priehlbne kde je celé zariadenie osadené.

Nosnosť a rozmerové riešenie ložnej plochy týchto zariadení je na prianie zákazníka. Ovládanie zariadenia je v koncových staniciach plošiny, v prípade prepravy nákladu s obsluhou aj na plošine.

Máte záujem o naše služby a produkty?

  • Výroba na mieru zákazníka
  • Precízne spracovanie zamerané na spoľahlivosť
  • Použité kvalitné komponenty
  • Rýchly záručný a pozáručný servis

Garancia kvality a certifikáty

  • Spoločnosť GRD s.r.o.  dodržiava normy a disponuje všetkými certifikátmi, ktoré potrebuje pre výrobu a montáž hydraolických zdvíhacích plošín a zdvihákov. Naše produkty sú certifikované v súlade s ISO 14001.

STN

EN 81-41

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Špeciálne výťahy na prepravu osôb a nákladov.

Časť 41:
Zvislé zdvíhacie plošiny určené na používanie osobami so zníženou pohyblivosťou

STN

ISO 9386-1

Poháňané zdvíhacie plošiny pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Bezpečnostné pravidlá, rozmery a prevádzka.
Časť 1:
Zvislé zdvíhacie plošiny