Kulisová plošina

Kulisová plošina

Kulisová plošina KP môžu slúžiť na prepravu nákladu s obsluhou alebo bez obsluhy. Inštalácia je možná tak do interiéru ako aj exteriéru.

Priehlbeň

  • Hĺbka priehlbne je individuálna, záleží od ložnej plochy plošiny, výšky zdvihu tak aj nosnosti zdvíhacieho zariadenia.

Pohon

  • Je elektrohydraulický, ktorý je bežne umiestený pod plošinou, je možné umiestniť pohonnú jednotku aj mimo plošiny do vytvorenej strojovne kde je k nej jednoduchší prístup.
  • Výkon motora sa stanovuje na základe požadovanej nosnosti zdvíhacieho zariadenia.

Rýchlosť

  • max. 9 m/min
Ako výrobca vieme prispôsobiť plošinu potrebám zakazníka

Máte záujem o naše služby a produkty?

  • Výroba na mieru zákazníka
  • Precízne spracovanie zamerané na spoľahlivosť
  • Použité kvalitné komponenty
  • Rýchly záručný a pozáručný servis

Garancia kvality a certifikáty

  • Spoločnosť GRD s.r.o.  dodržiava normy a disponuje všetkými certifikátmi, ktoré potrebuje pre výrobu a montáž hydraolických zdvíhacích plošín a zdvihákov. Naše produkty sú certifikované v súlade s ISO 14001.

STN

EN 81-41

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Špeciálne výťahy na prepravu osôb a nákladov.

Časť 41:
Zvislé zdvíhacie plošiny určené na používanie osobami so zníženou pohyblivosťou

STN

ISO 9386-1

Poháňané zdvíhacie plošiny pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Bezpečnostné pravidlá, rozmery a prevádzka.
Časť 1:
Zvislé zdvíhacie plošiny