Hydraulická plošina s poklopom (popelák)

Hydraulická plošina umožňuje prepravu nákladu z podzemných staníc na povrch bez použitia ohradenia v hornej stanici po zvislej dráhe.

  • Zariadenie je vhodné do priemyselných budov, hotelov, reštaurácií, kde je potrebné vyriešiť prepravu z podzemných priestorov na povrch bez toho aby bolo v hornej stanici potrebné vytvoriť ohradenie.
  • Horná stanica je ukončená pochôdznym poklopom, ktorý je odvodnený do okolitého terénu, alebo je napojený priamo do kanalizácie. Úprava poklopu sa prispôsobuje okolitému terénu.
  • Pri tomto zariadení je ovládanie iba v hornej stanici (t.j. na ulici) aby bol celý pracovný proces plošiny pod dozorom. Pohyb plošiny je signalizovaný zvukovou a svetelnou signalizáciou upozorňujúcou na prevádzku zariadenia.

Ovládanie

  • Ovládanie je zabezpečené iba v hornej stanici za pomoci neprerušovaného držania tlačidla. Ovládanie je vybavené kľúčikom aby sa zabránilo neoprávnenému používaniu plošiny a tlačidlom STOP pre núdzové zastavenie.
Ako výrobca vieme prispôsobiť plošinu potrebám zakazníka

Máte záujem o naše služby a produkty?

  • Výroba na mieru zákazníka
  • Precízne spracovanie zamerané na spoľahlivosť
  • Použité kvalitné komponenty
  • Rýchly záručný a pozáručný servis

Garancia kvality a certifikáty

  • Spoločnosť GRD s.r.o.  dodržiava normy a disponuje všetkými certifikátmi, ktoré potrebuje pre výrobu a montáž hydraolických zdvíhacích plošín a zdvihákov. Naše produkty sú certifikované v súlade s ISO 14001.

STN

EN 81-41

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Špeciálne výťahy na prepravu osôb a nákladov.

Časť 41:
Zvislé zdvíhacie plošiny určené na používanie osobami so zníženou pohyblivosťou

STN

ISO 9386-1

Poháňané zdvíhacie plošiny pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Bezpečnostné pravidlá, rozmery a prevádzka.
Časť 1:
Zvislé zdvíhacie plošiny